ZBIERKOVÝ FOND

Základy zbierkového fondu pochádzajú z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, z ktorého sa galéria odčlenila. Zbierkový fond obsahoval 549 umeleckých diel k 31. 12. 1987. V súčasnosti ho tvorí 2073 diel z oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, fotografie, sochárskej tvorby a intermedií. Galéria sa zameriava na umenie 19. a 20. storočia, ako aj na tvorbu súčasných mladých umelcov Spiša.

 

Výtvarné diela zo zbierkového fondu sú prezentované v rámci troch stálych expozícii – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Terra Gothica – gotická cesta zo zbierok galérie prezentuje zbierkový fond s gotickou tematikou. Expozícia v r. 2012 nahradila pôvodnú stálu expozíciu – Umelci Spiša, ktorá mapovala tvorbu regionálnych umelcov. V r. 1994 bola nainštalovaná samostatná expozícia venovaná tvorbe významného predstaviteľa slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu, ktorý žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi. Reinštalácia stálej expozície s novou koncepciou a výberom zo zbierkového a dokumentačného fondu prebehla v r. 2013. Od r. 2002 bola inštalovaná exteriérová expozícia –Záhrada umenia, v ktorej sú prezentované diela zo sochárskych sympózií organizovaných galériou.

UMELCI ZO ZBIEROK

Alexay-Olexák Emil                                             Hofer Rudolf                                    Neupauer Michal

Bachratá-Linhartová Eva                                   Horváth Andor Gejza                     Nuckowski Tadeusz       

Balúnová Katarína                                               Hudzík Štefan                                  Olgyai Viktor

Baron Karol                                                            Huljaková Jana                                Olszewszki Alexander

Beca Vasil                                                               Chapčák Ivan                                    Oravec Juraj

Bendík Jozef                                                          Ilavský Ján                                        Oravec Štefan

Berák Ladislav                                                       Imrich Martin                                    Pataki János

Beran Aljo                                                               Istók János                                        Paulovič Emil

Bérešová Lucia                                                      Ivan Ondrej                                       Petrek Michal

Blaas Jul                                                                 Jakoby Július                                     Petríková Petra

Blonski Tadeusz Zbigniew                                Jasusch Anton                                   Pirchala Viliam

Blonski Tomáš Agat                                            Jedlička Petr                                      Pollág Peter

Blüher Barbara                                                     Jelonek Wieslaw                              Polom Ján

Bonk Miroslav                                                       Jeřábek Michael                               Polziecz-Niedziewicz Maria

Borovičková Anna                                                Jeřábek Zdeněk                               Popovič Vladimír

Boruth Andor                                                        Jiroušek Alexander                         Priatka Ondrej

Brincko Marek                                                       Juránek Jan                                       Račko Arpád

Broniševský Vladimír                                          Jurík František                                  Rákosi Ernest

Brooš Miroslav                                                      Kacvinský Ladislav                           Roller Peter

Bubán Štefan                                                         Kalman Peter                                    Rogovský Mikuláš

Bukovinský Július                                                 Kane Sean                                          Roman Vasil

Burai István                                                            Kassayová Silvia                                Romaňák Peter

Cetera Tomáš                                                        Katona Ferdinand                             Roskoványi Štefan

Císařovský Petr                                                     Kellenberger Martin                        Rónai Peter

Collinásy Juraj                                                       Kenedich Jozef                                  Rónaiová Veronika

Cpin Štefan                                                            Kiselová-Siteková Jana                    Rudavská Mária

Cywicki Janus Jerzy                                            Kiss Viktor                                            Rudavský Andrej

Čarnoký Samuel                                                   Klein K.                                                  Sedlák Emil

Čech Jaroslav                                                        Knížová Michaela                               Sekela Dušan

Čemický Ladislav                                                  Kocka Andrej Andrejevič                 Sekelová Silvia

Černá-Korkošová Jana                                        Kočan Robo                                         Siranko Mikuláš

Čížiková Alžbeta                                                   Kolenčík Vojtech                                 Slivka Ondrej

Čižmárik Marián                                                    Končeková Eva                                    Smik Peter

Čordák Ľudovít                                                      Korkoš Otto                                         Smith Thomas Arthur

Čuvalova Terézia Fedorovna                             Kormos Éva                                          Sova Pavol

Dadak Krzysztof                                                    Kostka Jozef                                        Stacho Monika

Dallošová-Strapková Zuzana                             Köszeghy Winkler Elemír                 Streliský Wünsche R.

Danilič Taras                                                           Kovaľ Štefan                                         Svitana Imrich

Daňo Juraj                                                               Kozub Kamil                                         Szentpétery Adam  

Dubay Orest                                                           Králová Eyal Klára                               Székely Andrej de Doba

Dubay Orest ml.                                                    Kravjanský Mikuláš                             Szepesi-Kuszka Eugen

Dubayová Ruth                                                      Krýslová Oľga                                       Szoldatics Giorgio

Dudek Ryszard                                                       Krzysztof Dadak                                  Šimo-Svrček Ján

Durkaj Slavomír                                                     Kubík Štefan                                          Široký Alexander

Dzurek Dušan                                                         Kud Zuzana-Katarzyna                       Škatulár Juraj

Eckerdt Alexander                                                Kuchta Ján                                             Šoltisová Viktória

Egerová Galina                                                       Kurth Max                                              Špaňhel Jakub

Eliáš Vlado                                                               Kuzma Boris Ivanovič                         Štetka Július

Éltes Barna                                                              Lányi Matúš                                           Šturdík Jozef

Fabini Jozef                                                             Lehoczká Jarmila Katarína               Tatarka Daniel                    

Fajdek Ján                                                                Lukáč Milan                                           Tillner Michal

Fedáková Anna                                                       Lukaszczyk Tomasz                             Tkáčiková Eva

Ferenc Ján                                                               Magyar Jószef                                       Tokov Točko

Ferenc Mária                                                           Majkut Jozef                                          Török Ferenc

Fišerová Eva                                                            Makara Štefan                                       Trembáč Michal

Flak Stanislav                                                          Makovický Emil                                      Trembáč Peter

Fodor Štefan                                                           Malecký Emil                                           Turzák Samuel

Foersterné-Bolla M.                                              Mantel-Mlynárová Zuzana                  Urbanová Emília

Fraňa Michal                                                            Marszalek Tadeusz                                Valenčíková A. Ľudmila

Gaj Andrej                                                                Maxonová Edita                                      Vajsová Vladimíra

Gajdán Zsuzsa                                                         Mednyánszky Ladislav                          Vogel Heidi

Gavula Juraj                                                             Meissl August                                          Vološčuková Edita

Georgiev Ilko                                                           Melkovičová Eva                                      Vrzgula Marko 

Grotkovský Ján                                                       Mezei Szusza                                            Wieszt Jószef 

Guldan František                                                    Mezřický Jan                                             Wojtowicz Lucyna  

Gurin Tibor                                                               Michna Leon                                              Wota Renata                

Halasa-Swis Elzbieta                                             Mikita Vladimír Vasiljevič                      Zalecki Andrzej

Hanula Jozef                                                           Mikulíková Annamária                            Zeman Miro

Hanula Michal                                                         Milan Mirko                                                Zinak

Haščák Jozef                                                           Milly Dezider                                              Zungovská Mária 

Hennel Marián                                                        Molnár Irén                                                 Žoldák František

Hložník Vincent                                                      Moniatowicz Janusz                                 Župník Peter

Hnat Milan                                                               Müller Gustáv

Hnatovič Ľubomír                                                  Nemčík Július

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz