MAREC = LOCK V GALÉRII UMELCOV SPIŠA

 

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja je vzhľadom ku karanténnym opatreniam vyplývajúcim z nariadení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bude v mesiaci marec zatvorená do odvolania.

Riaditeľka galérie Lucia Benická uvádza: „Galerijný LOCK využívame na nevyhnutné opravné práce vo výstavných a kancelárskych priestoroch, ako aj na prípravu nových programových balíčkov a edukačných materiálov pre širokú verejnosť a školy rôznych typov, ako aj na intenzívnu odbornú a publikačnú činnosť. Počas prvých mesiacov sa nám v prevádzke podarilo vyriešiť  opravy výstavných priestorov, ktoré v bežnom režime nie je možné realizovať. Lock je paradoxne prínosom hlavne pre odborné činnosti, keď máme priestor „upratovať“ v dokumentačnej, publikačnej, výskumnej, či akvizičnej činnosti. Pre edukačné projekty nám už veľmi chýba publikum a i napriek intenzívnej príprave a ponuke online programov tieto nemôžu nahradiť zážitkové aktivity. Každopádne pokračujeme v plánovaných činnostiach a zostáva veriť, že situácia sa postupne ustáli.“

 

Štyri nové výstavné projekty!

V termíne od 1. 3. 2021 uvádzame štyri nové výstavné projekty:  

Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia: výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej z cyklu Profily je fotografickou výpoveďou predstaviteľa konceptuálnej fotografie. Viac info -> KLIK TU

U-Points / Tranzit: Marek Jarotta: prezentácia veľkoformátových originálnych malieb v koncepcii Kataríny Balúnovej uzatvára projekt U-Points a zameriava sa na nosnú tému verejných priestorov v kontexte urbanizmu a architektúry. Viac info -> KLIK TU

Teleskop / Vesmír v zbierke v unikátnej kurátorskej koncepcii kurátorky galérie Kataríny Balúnovej interpretuje mikro a makrokozmos optikou 30-tich umelcov zo zbierky v dialógu so štyrmi zahraničnými autormi v rámci cyklu Zbierka v dialóguViac info -> KLIK TU

Vytvorené na Slovensku _Suvenir Spiš 2020: výstava z výstupov kreatívnych workshopov na Spiši  prináša v réžii autorky projektu Niny A. Šoškovej originály moderných suvenírov, inšpirovaných Spišom v dielach šiestich slovenských umelcov a dizajnérov. Viac info -> KLIK TU

 

Programy alternované aj vo formáte Galérie OnLine na webovej stránke a sociálnych sieťach! 

❺ V piatok, 12. 3. 2021 o 14.00 uvedieme ďalšie kolo úspešného projektu Ženy On Line 9: Sadrorez. V inštruktážnom videu nám postup tvorby sadrového odliatku zdobeného vyrývaním a maľovaním priblíži lektorka – odborná pracovníčka galérie Anna Timková.  

❻ Nový formát výtvarných workshopov OPEN STUDIO výtvarníčkou Jitkou Novákovou prináša zaujímavé, technicky náročnejšie výtvarné techniky a primárne je určený pre dospelých účastníkov. Prvú dielňu s názvom Hodvábny náramok odštartujeme v stredu, 24. 3. o 16.00. Dielňa je orientovaná na tvorbu náramku maľovaním na hodváb a drevenú korálku.

❼ On-line program pre rodiny s deťmi Nedeľný kreatívny ateliér: Veselé obrázky pripravujeme na poslednú nedeľu v mesiaci, 28. 3. od 13.00.  Prostredníctvom pracovných listov, pripravených galerijnou edukátorkou Annou Timkovou sa naučíme, ako si vytvoriť obrázky domaľované krepovým papierom.  

 

Nový formát „karanténnej“ komunikácie Galéria OnLine i naďalej funkčný!

Naďalej intenzívne dopĺňame nový formát "karanténnej" komunikácie Galéria OnLine, prebiehajúci vo virtuálnom prostredí webovej stránky galérie a na spravovaných sociálnych sieťach Facebook, Instagram a YouTube. Tento prezentačný formát prináša informácie o činnosti, fotogalérie o zbierke, umelcoch, výstavách, vybraných dielach a inštruktážne videá k tvorivým dielňam. Online programy sú bezplatné a bez časového obmedzenia. Počas celého mesiaca február ponúkame programy pre školy aj v rámci dištančného vyučovania: Formy mediácie umením v Galérii OnLine (virtuálne prehliadky priestorov, pracovné listy, inštruktážne videá a ponuka tlačených sprievodcov k výstavám). 

 

 

 NA STIAHNUTIE -> TS a PROGRAM 

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz