PRÍBEH DIELA ZO ZBIERKY / PF 2021

 

Miro Trubač: Judáš

kombinovaná technika, kolorované drevo, 2017, 140 x 105 x 45 cm, P 2347

 

Dielo Judáš (2017) je interpretáciou viacnásobného zlyhania ľudského bytia ‒ charakteristického motívu v umelcovej tvorbe. Zachytáva neúspešný moment skoncovania s vlastnou existenciou a márne čakanie na druhú príležitosť v podobe rastúceho umelého fikusu z odlomeného konára stromu.

 

“Moju tvorbu charakterizuje záujem o vzťahy. Vzťahy ovplyvňujú každého z nás a sú hlavným aspektom sociálnej interakcie. Každý vzťah valorizuje našu osobnosť a pomáha nám uvedomiť si svoje miesto v spoločnosti a pochopiť tým seba samého. Dôležitá je pre mňa osobná skúsenosť a jej následné vizualizovanie v materiáli, prostredníctvom ktorého valorizujem aj svoj vzťah k realite. Zvolil som si návrat k figurálnemu  sochárstvu, pričom sa ho snažím nezaťažovať ani ideológiou, ani politickým nánosom a ani čisto konceptuálnym myslením. Prostredníctvom sôch sa snažím vyjadriť príbehy, ktoré častokrát siahajú po spomienkach a situáciách, ktoré sa mi zdajú paradoxné, absurdné a neriešiteľné. Spracovávam prevažne témy o mužskom svete a jeho stratégiách. Námety čerpám zo svojho okolia, z minulosti, zo spomienok na detstvo a rovnako tak aj z histórie sochárstva. Príbeh bol pre mňa vždy dôležitý ako základ emocionálneho konfliktu. V príbehoch uvažujem nad situáciami, ktoré formujú môj hodnotový systém. Figúry vystupujú ako aktéri bežných životných situácií, upozorňujú na súčasnú spoločenskú situáciu –postavenie človeka v spoločnosti, jeho osamelosť a zmätenosť. Prvkami mravoučnosti sa snažia poučiť a nenúteným komiksovým spôsobom ilustrovať neriešiteľne patové situácie, ktoré pramenia z podstaty ľudského bytia.”

Miro Trubač, 2020

 NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz