9x9 / SPIŠ – SPAIN

9x9 / SPIŠ – SPAIN

Výstava 9 x 9 / Spiš – Spain je súčasťou medzinárodného výmenného programu, ktorého cieľom je konfrontácia súčasnej španielskej tvorby so slovenskou výtvarnou scénou. Galéria umelcov Spiša predstavila v r. 2015 deviatich súčasných španielskych umelcov vďaka spolupráci s galériou Coll Blanc v meste Culla v provincii Castelló. Výstavnú sezónu v r. 2016 otvárame prezentáciou deviatich slovenských výtvarníkov, ktorí by mali na jeseň vystavovať v partnerskej španielskej galérii.

 

Druhú časť projektu uvádza riaditeľka galérie Mgr. Lucia Benická: "Názov výstavy 9 x 9... symbolizuje počet výtvarníkov, ktorí sa projektu zúčastňujú: deväť Španielov versus deväť Slovákov. Plánované výstavy štartovali u nás na Spiši v jeseni minulého roku, a to uvedením španielskych autorov. Dialóg pokračuje v druhej časti projektu – výstavou deviatich vybraných slovenských výtvarníkov. Projekt kurátorsky pripravili umelci: spišská autorka Katarína Balúnová a umelec, ktorý je zároveň riaditeľom galérie Coll Blanc – Marianno Poyatos v spolupráci s odbornými pracovníkmi galérie. Slovenskú "deviatku" tvoria výtvarníci: Katarína Balúnová, Marek Brincko, Jaro Čech, Slavo Durkaj, Darina Kmeťová, Zuzana Križalkovičová, Dagmar Mavrevová, Boris Vaitovič a Vladimíra Weiss."

 

Katarína Balúnová, iniciátorka a kurátorka projektu, poznamenáva: „Pre mnohých zúčastnených autorov je typické experimentovanie s materiálmi a široký záber umeleckého vyjadrenia od maľby cez sochu – objekt, inštaláciu až k fotografii a videu. Napriek rozdielnosti vo zvolenom materiáli a technike nachádzame v prezentovanej tvorbe spoločné tematické záujmy týkajúce sa najmä reflektovania spoločnosti, či už priamo, alebo prostredníctvom architektúry a urbanizmu, čo vedie postupným očistením formy až k tvarom blízkym geometrickej abstrakcii.”

 

Mariano Poyatos dodáva: "Tento projekt vyrastá z potreby prelomiť geografickú izoláciu, v ktorej sme vo výtvarnom umení často nútení pracovať. 9 x 9... je zbúraním bariér a zároveň konštrukciou komunikačných mostov, ktoré umožnia vytvorenie budúcej spolupráce. Výstava je reflexiou deviatich umelcov pri hľadaní spojenia medzi ich ľudskou prirodzenosťou a vesmírom."

 

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová

Odborná spolupráca: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Lucia Benická

Grafika: Mgr. art. Ivana Betková

Vernisáž

02.03.2016 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

02.03.2016 - 22.05.2016FB Event

Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz