U-POINTS

 

utility – urban – unique

 ~ utilitárne body mesta Spišská Nová Ves ~

 

Výskumný projekt Galérie umelcov Spiša po prvýkrát prináša ucelený súpis sochárskych realizácií vo verejnom priestore na území regiónu Spiš s komplexnou fotodokumentáciou, definovaním ich lokácie a prisúdením autorstva. Banerová výstava prezentuje 87 vybraných sochárskych realizácií z okresov Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

 

Výtvarné umenie integrované do verejného priestoru mesta je umením najmasovejšieho diváka. Okrem primárnej funkcie spájajúcej sa s elementárnym fyzickým zážitkom participuje na hierarchizácii a modifikácii prostredia v záujme lepšej koncentrácie a lokalizácie obyvateľstva.

 

Územie regiónu Spiš skrýva „nevidené“, časom zabudnuté a v meniacom sa prostredí splývajúce sochárske objekty, ktoré vznikali od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Tieto sochárske realizácie predstavujú zrkadlo doby a charakterizujú prístup spoločnosti k uplatňovaniu výtvarného umenia vo verejnom priestore.

 

 

REGIÓN SPIŠ – LOKÁCIE SO SOCHÁRSKYMI REALIZÁCIAMI

 

> mesto Spišská Nová Ves                                   > okres Spišská Nová Ves

 

> okres Gelnica                                                       > okres Kežmarok     

 

> okres Stará Ľubovňa                                          > okres Levoča    

 

> mesto Poprad                                                      > okres Poprad                                                                                            

                                                       

                                   

ZOZNAM AUTOROV       

Spolu 64 autorov sochárskych realizácií v ôsmich lokáciách -> Zoznam

             

 

MAPA – tlačený sprievodca po sochárskych a reliéfnych realizáciách mesta Spišská Nová Ves -> na stiahnutie

Obsahuje lokácie a reprodukcie 26 sochárskych diel, ktoré v minulosti vznikali ako výtvarná súčasť rozvoja architektúry mestských častí Spišskej Novej Vsi (utilitárne objekty). Diela nesú signatúry 15-tich autorov ako Miroslav Bonk, Ladislav Kacvinský, Štefan Kovaľ, Emil Labaj, Vojtech Löffler, Ján Mathé, Ondrej Priatka, Vladimír Popovič, Mikuláš Szigeti, Ladislav Snopek, Imrich Vanek, Alexander Trizuljak a iní.

 

 

ONLINE KOLOKVIUM / Umenie vo verejnom priestore - socha verzus architektúra 

Cieľom kolokvia bolo vytvoriť vhodnú platformu pre stretnutie jednotlivých autorov projektov, ktorí sa témou umenia vo verejnom priestore zaoberali a naplno ju rozvinuli. Dôraz bol kladený na odprezentovanie projektov s rôznorodými formami interpretácie danej problematiky. Viac informácií 

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Miesto konania

Mestský park pri Evanjelickom kostole, mesto Spišská Nová Ves


Trvanie

15.05.2021 - 31.10.2021Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz