Rudolf Rabatin: Maliarske partitúry

Rudolf Rabatin: Maliarske partitúry

Výstava popradského výtvarníka Rudolfa Rabatina v Slovenskom inštitúte vo Varšave uvádza výber diel z posledného obdobia jeho intenzívnej maliarskej tvorby: je zároveň príležitosťou prezentovať maľbu, ktorá je marginalizovaná profesionálnym výtvarným umením, prezentovanom v regionálnych galériách. Dopĺňanie profilov výtvarníkov dolného a horného Spiša patrí k nosným pilierom odbornej činnosti Galérie umelcov Spiša: vzhľadom k tomu, že Rabatinovo dielo zatiaľ zmapované nemáme, bolo našim zámerom prevziať kuratelu, ako aj odbornú záštitu nad projektom. Rabatinovo pôsobenie totiž prekračuje hranice voľnej tvorivosti: je dlhoročným pedagógom na umeleckých školách, „filtrujúcich“ talenty a budúcich výtvarníkov. Podieľa sa tak na intenzívnej príprave novej generácie, ktorá dopĺňa nami spravovanú výtvarnú obec.

 

Dielo Rudolfa Rabatina reflektuje jeho fascináciu prírodou, jej tajomstvami a štruktúrami, ktoré ho privádzajú do tvorivej meditácie a následnej intenzívnej tvorby: maľba sa stáva hľadaním vizuálneho dobrodružstva a to nielen v obsahovom, ale aj technickom zmysle. Výber diel pre výstavu Maliarske partitúryje iba zlomkom z autorovej tvorby, a to s dôrazom na jednotný rukopis a preferenciu abstraktných obrazov, pre ktoré sú typické farebné monotypie a práca so štruktúrami: vznikajú tak reliéfne objekty, ktoré prekračujú hranice tradičného zobrazenia. Prevažujú inšpirácie prírodnými elementmi, kde každé dielo má svoj skrytý význam, stávajúc sa tak „partitúrou“, zápisom vnútorného hlasu, poéziou nad rámec všednosti.

 

V tvorivom výtvarnom vývoji autora sa prelínajú rôzne prístupy, témy i žánre s dôrazom na sebareflexiu a objavovanie cesty k obrazu: od klasickej realistickej krajiny (mnohokrát ovplyvnenej  početnými plenérmi) cez figurálnu, hlavne portrétnu maľbu, až po abstraktné zobrazenie krajiny, kde prevažuje fascinácia mikroprírodou, s následným zobrazením prostredníctvom vhodne volenej techniky. V dielach ako Emocionálna krajina, či Tatranská perspektíva autor vrstvína realistické siluety štítov i skál abstraktné ťahy farby, aj nenápadné monotypické odtlačky, pridáva zásahy špachtľou, či gumeným štetcom: v tvorivom procese doslova hnetie „prírodu“ rukami a pretvára ju na svoj obraz. Pri experimentovaní nestačí klasická technika, každé dielo obohacuje vlepovaním aj vylievaním rôznych farieb i štruktúr: pracuje s papierom, pretláča farebnévrstvy fóliami, valčekuje, prekrýva pomocou šablón – výnimočnosť každého diela je takto podčiarknutá osobitým autorským rukopisom.

 

Kameň ako rudimentárna pamäť Zeme, hory a symboly s nimi spojené, sú nadčasovou a nosnou inšpiráciou v Rabatinovej tvorbe, ku ktorej sa pridáva interpretácia rôznych životných situácií:  náhle podnety prichádzajú ako vzdialené hudobné tóny, formujú akúsi melodickú niť, z ktorej sa tkajú výtvarné partitúry o agresii človeka, paradoxoch aj protikladoch, o plynutí svetla a jeho prienikoch, o čiernych dierach väzniacich myšlienku, či o vzniku nového života. Autor tak odkrýva svoj svet, kde „náhoda ovplyvňuje obraz“ a maliarska výpoveď odkrýva nevidené, lebo„beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly...“  (Andrej Sládkovič).

 

Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS

 

instytutslowacki.pl   |   art-rabatin.sk

Vernisáž

19.07.2018 o 17.30 hod.


Miesto konania

Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a, Warszawa


Trvanie

19.07.2018 - 15.08.2018Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz