Jozef Hanula

Jozef Hanula

Vstup do virtuálnej 3D prehliadky expozície:

______ 

 

Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.  Súčasťou výstavy je interaktívna mapa, ktorá slúži ako usmerňujúca vodiaca tabuľa po miestach sakrálnych realizácií Jozefa Hanulu – sú to vyznačené sakrálne objekty, v ktorých autor aplikoval nástenné maľby: na území Slovenska je to viac ako 60 miest, dve z realizácií boli uskutočnené i v Maďarsku a niekoľko v susednom Poľsku. Sprievodná projekcia uvádza diela zo zbierok a archívu galérie, ako aj prehľad sakrálnych realizácií.

 

1. AKTY ZO ŠTUDENTSKÝCH ČIAS

Skice, kresby, štúdie z obdobia pôsobenia v Budapešti a v Mníchove.

 

2. MESTSKÝ A ĽUDOVÝ ŽÁNER

Detské a ženské portréty, diela s ľudovou tematikou a portréty predstaviteľov mesta Spišská Nová Ves.

 

3. RODINA A OBJEDNÁVKOVÉ PORTRÉTY

Portréty rodinných členov, blízkych priateľov a portréty na objednávku.

 

4. SAKRÁLNA TVORBA A REALIZÁCIE

Skice a návrhy realizácií nástenných malieb.

 

5. BIOGRAFIA

Biografia autora, rodinné fotografie a zaujímavé archívne materiály.

 

 

Profil autora

Jozef Hanula (1863-1944), rodák z Liptovských Troch Sliačov, žil a tvoril na Spiši a v meste Spišská Nová Ves v rokoch 1900 – 1944. V zbierkovom fonde galérie sa nachádza 72 malieb, kresieb, skíc a štúdií, ktoré ilustrujú vývoj Hanulovej tvorby počas celého tvorivého obdobia. Ďalších 265 položiek obsahuje archívny fond z pozostalosti autora, kde prevažnú časť tvoria návrhy a skice k nástenným maľbám. Hanulovo dielo zasiahlo do dejín vývoja slovenského výtvarného umenia v začiatkoch 20. storočia a stalo sa spojovacím článkom medzi Petrom Michalom Bohúňom a Jozefom Božetechom Klemensom  – umelcami romantizmu s prvkami realizmu, predstaviteľmi tzv. národného romantizmu, ktorý vyzdvihoval národné ideály a národnú školu prezentujúcu nové slovenské výtvarné tendencie v duchu realizmu konca 19. storočia (autori: Martin Benka, Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda).

 

Autorka a kurátorka: Mgr. Kamila Paceková

Odborná spolupráca: Mgr. Lucia Benická, PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

Grafický design: Ivana Betková, Martin Hajšo

 

Stála expozícia je realizovaná vďaka finančnej podpore mimoriadneho grantu Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita 2013.

 

_________________

NA STIAHNUTIE

Tlačoviny k stálej epozícii:  Plagát,  Pohľadnica,  Skladačka

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz