Záhrada umenia

Záhrada umenia

V súvislosti s dokončením rekonštrukcie objektu galérie na Zimnej ul. č. 47 v rokoch 1994 - 1996 bolo vypracované architektonické riešenie na realizáciu galerijnej Záhrady umenia. Následne sa previedlo zatrávnenie a výsadba okrasných kríkov a drevín. Obsahová náplň tohto kultivovaného exteriéru galérie sa zamerala na prezentáciu sochárskych diel získaných predovšetkým z Medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré Galéria umelcov Spiša organizovala v dvojročných intervaloch.

 

Myšlienka vytvoriť v exteriéri galérie sochársku expozíciu sa usiluje nadviazať na ďalšiu spišskú tradíciu, ktorú predstavovalo súžitie viacerých etník a s tým súvisiace čulé zahraničné styky. Spiš bol v minulosti križovatkou rôznych kultúr, na túto skutočnosť dnes nadväzuje medzinárodná spolupráca najmä v oblasti karpatského euroregiónu.

 

Doteraz osadené sochárske diela zo spišského travertínu, dreva a kovu vytvorili umelci na štyroch sympoziálnych pobytoch v Spišskej Novej Vsi v rokoch 2002, 2004, 2006 a 2008. Záhradnú expozíciu tvorí šestnásť diel reprezentujúcich súčasnú sochársku tvorbu umelcov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Českej republiky a Slovenska. Jedno z diel patriace Imrichovi Svitanovi - Brána do tretieho tisícročia nepatrí do zbierkového fondu galérie, ale je majetkom mesta. Stála expozícia galérie je budovaná od roku 2002 v priestoroch galerijnej záhrady situovanej za budovami galérie na Zimnej ulici č. 46 a 47.

 

Virtuálna prehliadka expozície TU.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz