Galéria umelcov Spiša

Galéria umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi

Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku. Od 1. januára 1987, keď bola galéria oficiálne otvorená, prešla niekoľkými zriaďovateľmi, pričom od r. 2002 je príspevkovou organizáciou Košického samosprávneho kraja. Tento status sa od začiatku r. 2013 mení na rozpočtovú organizáciu s identickým zriaďovateľom. 

 

Základy zbierkového fondu pochádzajú z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, z ktorého sa vyčlenil a naštartoval zbierkový fond delimitáciou 520 umeleckých diel, medzi ktoré už patrili práce spišských výtvarníkov.  Zbierkový fond sa počas tridsiatich rokov činnosti galérie rozrástol o viac ako trojnásobok, dnes ho tvorí 2364 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, fotografie, sochárskej tvorby a intermediálnych diel.

 

Profilácia galérie vychádza z príslušnej zriaďovacej listiny, definujúcej jej pôsobnosť v oblasti profesionálneho výtvarného umenia s prioritnou orientáciou na umenie spišského regiónu. V poslednom desaťročí sa rozširuje pôsobenie galérie z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Galéria má v súčasnosti programovo rozpracované kultúrno-vzdelávacie aktivity zamerané na komunikáciu s návštevníkom. Ich zámerom je snaha osloviť a zaujať rôzne cieľové skupiny od detí predškolského veku cez žiakov rôznych typov škôl a mladých ľudí v rámci edukatívnych a rôznych interaktívnych projektov.

 

Výtvarné diela zo zbierkového fondu sú prezentované v troch stálych expozíciách. Už v prvom roku existencie galérie bola sprístupnená expozícia s názvom Umelci Spiša, ktorá mapovala rad regionálnych umelcov, ktorí sa významne podieľali na rozvoji umenia na Spiši. V roku 2012 nahradila výstavu nová stála expozícia Terra Gothica – gotická cesta zo zbierok galérie prezentujúca zbierkový fond s gotickou preferenciou. V roku 1994 bola nainštalovaná samostatná expozícia venovaná tvorbe významného predstaviteľa slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu, ktorý žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi. Reinštalácia stálej expozície s novou koncepciou a výberom zo zbierkového a dokumentačného fondu prebehla v závere roka 2013. Od roku 2002 bola budovaná expozícia sochárskej tvorby Záhrada umenia, v ktorej sú prezentované diela zo sochárskych sympózií.

 

Od roku 2015 sme súčasťou medzinárodného Google Art Project ktorého zámerom je prostredníctvom vývoja najnovších technológií sprostredkovať umelecké diela užívateľom internetu po celom svete. 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz